XVII „Śmigus” (3/10)

„Śmigus”

„Śmigus” był dwutygodnikiem, który „reprezentował styl życia i dążenia zamożniejszego mieszczań­stwa oraz rzemieślników i kupców”[1].

Jego redaktor „A. Milski wprowadził na swoje łamy także sprawy bieżące z polityki Austro-Węgier oraz Galicji, ale przede wszystkim zamieszczał ulotne fraszki, trawestacje i humoreski z życia przeciętnego obywatela galicyj­skiego, prowincjonalne korespondencje rymowane, nuty popularnych tań­ców, aktualne karykatury i żarty. 30 roczników „Śmigusa” to długie pasmo żartów, figlów i docinków wierszem, prozą, ubarwione ilustracjami. Reprezentowany był również żydowski dowcip, którego przedstawicielem była postać Balsamcia”[1].

Jak widać z zamieszczonych wyżej reklamy jednej ze stron, humorystyczny lwowski „Śmigus” stawiał także na muzykę i śpiew…, podobnych pomysłów nie udało mi się znaleźć, w takim wymiarze w warszawskich „Kolcach”.

W tygodniku swe prace zamieszczali głównie czterej rysownicy: Józef Kruszewski, Leon Wein, artysta(bądź artyści), którego prace oznaczano H&H ph., oraz Bruno Tepa. Przyjrzyjmy się dorobkowi każdemu z nich jeśli chodzi o skeczowe opowieści obrazkowe…

CDN

PS: Wskutek digilizacji zasobów polskich bibliotek i pojawiających się czasem nowych w sieci numerów lwowskiego czasopisma, nie wykluczam, że rozdział o „Śmigusie” może być edytowany.

[1] Zob. Humor i satyra w polskich czasopismach do 1939 – „Śmigus”, https://ossolineum.pl/index.php/humor-i-satyra-w-polskich-czasopismach-do-1939-smigus/ [13.08.2021]

[2] Tamże.


Dodaj komentarz