XVII „Śmigus” (5/10)

Leon Wein.

Jeśli jesteśmy już przy tematyce żydowskiej wymieńmy kolejnego artystę związanego ze „Śmigusem” – LEONA WEINA (ok. 1865 Lwów – 1920 tamże). Na stronie Jewish Historical Institute możemy przeczytać biogram artysty. Leon Wein pochodził z rodziny uzdolnionej artystycznie.  Uczył się w Krakowie (do 1890). Od 1891 wystawiał w TPSP w Krakowie, a potem we Lwowie. Malował i rysował portrety, akty, pejzaże. Portretował typy z półświatka wielkomiejskiego, cyganerii, ilustrował książki. W swoich pracach często podejmował tematykę żydowską (Poranek w izbie żydowskiej,  Przesłuchanie, Talmudysta). Trudności życiowe sprawiły, że artysta coraz mniej czasu mógł poświęcać na działalność artystyczną. W czasopiśmie „Wiek Nowy” zamieszczał teksty krytyczne dotyczące sztuki, był redaktorem artystycznym w humorystycznym piśmie „Faun”[1], jego prace ukazywały się też w „Nowym Faunie”.

Leon Wein. Bodaj te mody, 1894 r.

W „Śmigusie” Wein opublikował planszę pt. „Bodaj te mody” w nr 8 a z dn. 15.04.1894 r. Kilka prac zamieścił też w kalendarzach „Śmigusa”.

Leon Wein,  rysunki do Kalendarza Śmigusa. 1902

CDN

[1] Zob. https://www.jhi.pl/psj/Wein_Leon

Dodaj komentarz